Alergie

Wiosna to czas zwiększonych ilości reakcji alergicznych. Pylą rośliny. Zauważa się zwiększenie ilości alergii pokarmowych. Pojawiają się nowalijki.

Należy wyraźnie odróżnić alergię pokarmową typu III od „klasycznej” alergii, w której pośredniczą przeciwciała klasy IgE. W przypadku alergii pokarmowej typu III chodzi wprawdzie również o reakcję odpornościową, lecz jest ona związana z przeciwciałami klasy igG. Reakcja ta występuje z opóźnieniem od 8 do 72 godzin od chili spożycia pokarmu. Może się więc zdarzyć, że u danej osoby dopiero w piątek wystąpią problemy żołądkowo-jelitowe jako reakcja na pokarm, który został spożyty np. w środę. W związku z tym, takie rodzaje alergii często pozostają nierozpoznane przez całe życie.

Cechą szczególną układu odpornościowego jest zdolność przeciwciał do rozpoznania tylko jednego określonego antygenu. Nasz układ odpornościowy jest więc w stanie wytworzyć wiele tysięcy różnych przeciwciał, z których każde ma inną budowę i potrafi związać się ze ściśle określonym antygenem.

Jeżeli antygen wniknie do organizmu, pasujące przeciwciało przywiera do niego. W ten sposób antygen staje się widoczny dla innych komórek układu odpornościowego. Wiązanie antygenu z przeciwciałem określa się mianem kompleksu immunologicznego. Komórki rozpoznające kompleksy immunologiczne wydzielają mediatory, które aktywują komórki układu odpornościowego. Rozwija się automatycznie przebiegająca reakcja kaskadowa. Na końcu reakcji kompleks immunologiczny zostaje zniszczony przez fagocyty (komórki żerne). Ten mechanizm występuje także w przypadku występowania alergii pokarmowej typu III. Dopóki spożywa się produkty wywołujące nadwrażliwość, automatyzmu tego nie można zahamować.

Alergia pokarmowa typu III powstaje wtedy, gdy nie w pełni strawione składniki pokarmu przenikają przez ścianę jelita do krwioobiegu i są rozpoznawane jako elementy obce dla ustroju. Zdrowe jelito jest pokryte błoną śluzową, która jest silnym, stabilnym układem obronnym. Już tutaj następuje eliminowanie pierwszych drobnoustrojów chorobotwórczych. Infekcje, stres, leki np. antybiotyki i leki przeciwzapalne oraz zaburzenia w składzie bakteryjnej flory jelitowej zaburzają tę równowagę i powodują zwiększenie przepuszczalności jelita cienkiego, przez co do krwi mogą przeniknąć większe niestrawione lub nie w pełni strawione składniki pokarmowe. Utrzymująca się zwiększona przepuszczalność jelita prowadzi do stałego nasilenia się objawów alergii pokarmowej typu III, której towarzyszy jednoczesny wzrost ilości przeciwciał klasy IgG przeciw tym składnikom pokarmowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *